IP & Patents

GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY & INVESTMENTS

Villkor för patent

För att din uppfinning ska gå att patentera måste den uppfylla vissa villkor.

Uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd, och den ska vara industriellt tillämpbar, vilket betyder att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik.

Här kan du läsa om vad de begreppen betyder.

Nyhet

Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in din ansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var den har gjorts känd. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd

Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

Industriellt tillämpbar

För att vara patenterbar måste en uppfinning, kunna tillgodogöras industriellt. En uppfinning som enligt naturlagarna inte kan fungera är inte patenterbar. Ett exempel på en sådan uppfinning är evighetsmaskinen.

Undantag och hinder

Det finns några undantag i patentlagen från vad som kan patenteras trots att ovanstående tre villkor (nyhet, uppfinningshöjd, industriellt tillämpbar) är uppfyllda.

Källa: PRV